Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastaukset useimpiin kysyttyihin kysymyksiin liittyen henkilökohtaiseen valmennukseen

Yksilöllinen huomio ja räätälöity ohjelma:

 • Henkilökohtaisessa valmennuksessa saat yksilöllistä huomiota minulta ja voin räätälöidä harjoitusohjelman ja ravitsemussuunnitelman juuri sinun tarpeisiisi ja tavoitteisiisi sopivaksi.

Motivaation ylläpito:

 • Valmennuksen aikana voin tarjota tukea, kannustusta ja motivoivaa ohjausta, mikä auttaa ylläpitämään korkeampaa motivaatiota harjoittelussa ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Tulokset ja edistyminen:

 • Henkilökohtaisen valmennuksen avulla voit todennäköisemmin saavuttaa tavoitteesi ja nähdä konkreettisia tuloksia nopeammin verrattuna itsenäiseen harjoitteluun.

Oikea tekniikka ja turvallisuus:

 • Opastan sinua oikeiden tekniikoiden ja harjoitustapojen käytössä. Tämä vähentää loukkaantumisriskiä ja varmistaa harjoittelun tehokkuuden.

Ajan säästö:

 • Kun sinun ei tarvitse käyttää aikaa harjoitusohjelman suunnitteluun tai ruokavalioon, voit keskittyä täysin valmennukseen ilman ajan tuhlausta. Minä teen kaiken puolestasi, sinä voit keskittyä täysin pelkästään tekemiseen.

Haasteiden voittaminen:

 • Kartoitamme yhdessä tavoitteesi, toiveesi ja haasteesi. Autan sinua voittamaan haasteet ja saavuttamaan tavoitteesi.

Sosiaalinen tuki:

 • Valmennuksen aikana tarjoan sosiaalista tukea ja yhteyttä, mikä voi olla erityisen tärkeää, jos kaipaat tukea ja kannustusta harjoittelun aikana. Minuun saa yhteyden aina sähköpostin, whatsappin, tekstiviestin tai puhelun avulla. Säännöllisten tapaamisten avulla saamme myös pidettyä yhteyden yllä.

Tapaamisten tiheys henkilökohtaisessa valmennuksessa voi vaihdella sinun tarpeiden, tavoitteiden ja käytettävissä olevan ajan mukaan.

Alkuhuuma:

 • Alussa, kun aloitat henkilökohtaisen valmennuksen, tapaamisten tiheys voi olla useammin, esimerkiksi kerran tai kahdesti viikossa. Tämä auttaa minua saamaan paremman käsityksen sinun lähtötasosta, tavoitteista ja tarpeista.

Edistymisen seuranta:

 • Kun olet edistynyt ja saavuttanut tavoitteitasi, tapaamisten tiheyttä voidaan vähentää. Jotkut asiakkaat saattavat siirtyä tapaamaan minua kerran kuukaudessa ylläpitääkseen saavutettuja tuloksia ja saadakseen tarvittaessa ohjausta.

Aikataulu ja sitoutuminen:

 • Sinun aikataulu ja sitoutuminen voivat vaikuttaa tapaamisten tiheyteen. Tapaamiset sovitaan niin, että se sopii molempien aikatauluihin.

Tavoitteiden monimutkaisuus:

 • Jos tavoitteesi ovat monimutkaisempia tai vaativat jatkuvaa ohjausta, kuten kilpaileminen tietyssä lajissa tai merkittävä painonpudotus, saatat hyötyä tiheämmistä tapaamisista.

On tärkeää että alusta asti keskustelemme yhdessä siitä, mikä tapaamisten määrä parhaiten tukee tavoitteitasi ja tarpeitasi. Joustavuus on avain, ja valmennussuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa ja sopeuttaa edistyksen mukaan.

Tavoitteiden asettaminen sinun kanssa henkilökohtaisessa valmennuksessa on tärkeä vaihe, joka auttaa määrittämään valmennusohjelman suunnan ja antaa selkeän suunnan harjoittelulle.

Lähtötilanne:

 • Teemme yhdessä perusteellisen arvioinnin sinun nykytilanteesta, terveydestä, liikunnallisista taidoista, ruokailutottumuksista ja muista elämäntapaan liittyvistä tekijöistä.

Tavoitteet:

 • Ensitapaamisessa käymme läpi sinun tavoitteet. Yhdessä päätämme mitä tavoitetta on fiksuinta lähteä tavoittelemaan sekä tutkimme olisiko mahdollista saada suoritettua pienempiä välitavotteita, jotka ruokkivat saada päätavoite suoritettua.

Toimintasuunnitelma:

 • Kun tavoitteet on määritelty, laadimme yhdessä sinun kanssa toimintasuunnitelman niiden saavuttamiseksi. Suunnittelen harjoitukset, ruokavalion ja mahdolliset muutokset elämäntapoihin tavoitteiden tukemiseksi. Kaikki tehdään toiveitasi kuunnellen. Kaikki toiveet ei aina toteudu, mutta tarkoitus on että lopputulos miellyttäisi molempia.

Kun asetamme tavoitteet yhdessä, se luo selkeän suunnan ja luo sinulle motivaation alkaa tehdä asioita tuloksien eteen. Tavoitteet ja unelmat eivät myöskään karkaa käsistä kun ne asetetaan yhdessä vaan pysyvät sellaisina, että ne pystytään saavuttamaan.

Aika, joka kuluu tulosten näkemiseen ja kehossa tapahtuvien muutosten havaitsemiseen, voi vaihdella yksilöllisesti monista tekijöistä riippuen. Jotkut ihmiset saattavat huomata muutoksia melko nopeasti, kun taas toisille saattaa kestää pidempään. Lihaskasvun huomaa 8 – 12 viikon lihaskuntoharjoittelun jälkeen, jos kaikki on mennyt niinkuin pitää. Painonpudotuksen voi huomata jo viikon jälkeen, ainakin puntariin katsottuna, riippuen tosin täysin lähtötilanteesta. 12 viikon painonpudotus jakson jälkeen, tulokset näkyvät jokaisella.

Lähtötaso:

 • Jos aloitat harjoittelun nollista, etkä ole ikinä käynyt kuntosalilla, tulokset voivat näkyä hyvinkin nopeasti. Jos olet harrastanut jonkinlaista liikuntaa ja palaat liikunnan pariin, tulokset voivat näkyä hieman hitaammin, mutta voima ja kestävyystasot saattavat nousta nopeasti. Jos painoa on paljon mitä pudottaa, ei tulokset välttämättä näy heti verrattuna henkilöön, jolla on jo pienempi rasvaprosentti.

Tavoitteet:

 • Tavoitteidesi laatu ja määrä voivat vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti näet tuloksia. Esimerkiksi painonpudotustavoitteet saattavat näkyä nopeammin kuin lihasmassan kasvutavoitteet.

Ruokavalio:

 • Ruokavaliosi vaikuttaa suuresti siihen, miten kehosi reagoi harjoitteluun. Terveyttä edistävä ruokavalio tukee tuloksia, kun taas epäterveelliset ruokailutottumukset hidastaa niitä. Pieni herkuttelu tosin kuuluu elämään.

Ikä:

 • Ikä vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti näet tuloksia. Yleisesti ottaen nuoremman ikäryhmän on helpompi saavuttaa fyysisiä tavoitteita nopeammin kuin vanhemman ikäryhmän.

Geenit:

 • Jokaisella on oma geneettinen perintönsä, mikä voi vaikuttaa siihen, miten keho reagoi harjoitteluun ja muuttuu ajan myötä.

On tärkeää pitää mielessä, että terveys ja hyvinvointi ovat pitkäaikainen sijoitus, ja nopeat tulokset eivät aina ole kestäviä. Ole kärsivällinen ja motivoitunut, ja keskity kestäviin elämäntapamuutoksiin. Jos olet epävarma tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä.

Henkilökohtainen valmennus voi olla erittäin joustavaa ja sopeutua hyvin yksilön elämäntilanteeseen ja aikatauluun. Pyrin aina luomaan valmennusohjelman, joka ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja rajoitukset.

Henkilökohtainen suunnittelu:

 • Alussa teemme sinun kanssasi valmennusohjelman sekä ravitsemussuunnitelman, joka sopii aikatauluusi, elämäntilanteeseesi ja mahdollisiin rajoituksiin.

Aikataulutetut tapaamiset:

 • Valmennuksen aikataulu voidaan räätälöidä sopimaan elämääsi. Tämä voi sisältää kasvotusten tapaamisia, puhelinkeskusteluja, videoneuvotteluja tai muita yhteistyömuotoja.

Verkkovalmennus:

 • Nykyaikaiset teknologiaratkaisut mahdollistavat myös verkkovalmennuksen, jossa voit saada valmennusta ja tukea online-alustojen kautta, jolloin voit harjoitella missä ja milloin tahansa.

Tavoitteiden realistisuus:

 • Asetamma yhdessä realistisia tavoitteita, jotka sopivat elämäntilanteeseesi ja aikatauluusi. Tämä auttaa vähentämään stressiä ja parantamaan tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksia.

Jatkuva kommunikaatio:

 • Avoin ja jatkuva kommunikaatio minun ja sinun välillä on avainasemassa. Kerro heti muuttuneista olosuhteista, aikataulun muutoksista tai muista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa valmennukseen, jotta voin reagoida niihin nopeasti.

On tärkeää olla avoin ja rehellinen elämäntilanteesi suhteen, jotta voin paremmin ymmärtää tarpeesi ja mukauttaa valmennusohjelmaa sen mukaisesti. Joustavuus ja yksilöllisyys ovat keskeisiä periaatteita henkilökohtaisessa valmennuksessa.

Selkeät ja realistiset tavoitteet:

 • Autan sinua asettamaan selkeät, mitattavat, saavutettavat, relevantit ja aikaan sidotut tavoitteet, jotka vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi.

Yksilöllinen huomio:

 • Voit odottaa yksilöllistä huomiota ja ohjausta minulta. Räätälöin ohjelmasi vastaamaan yksilöllisiä vahvuuksiasi, heikkouksiasi ja tavoitteitasi.

Ohjeistusta oikean tekniikan ja harjoitusohjelman suhteen:

 • Opastan sinua oikean tekniikan, liikkeiden suorittamisen ja harjoitusohjelman suhteen, jotta voit harjoitella turvallisesti ja tehokkaasti.

Motivaation ylläpito:

 • Rohkaisen ja tuen sinua ja pyrin pitämään motivaatiosi mahdollisimman korkealla. Autan sinua voittamaan haasteet ja pysymään sitoutuneena tavoitteisiisi.

Ravitsemusohjausta:

 • Autan sinua terveellisen ja tasapainoisen ruokavalion kanssa.

Seurantaa ja arviointia:

 • Seuraan edistymistäsi ja annan säännöllisesti palautetta. Valmennusohjelma myös voi muuttua edistymisen mukana.

Tukea haasteiden voittamiseen:

 • Autan sinua voittamaan mahdolliset esteet ja haasteet, joita saatat kohdata matkan varrella.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia:

 • Voit odottaa, että otan huomioon kokonaisvaltaisen hyvinvointisi, mukaan lukien stressinhallinnan, unen ja muut elämäntapaan liittyvät tekijät.

On tärkeää kommunikoida avoimesti odotuksistasi ja tarpeistasi varmistaaksesi, että valmennusohjelma vastaa henkilökohtaisia tavoitteitasi ja odotuksiasi. Jatkuvat keskustelut auttavat räätälöimään ohjelmaasi parhaalla mahdollisella tavalla.


Valmentajana arvioin asiakkaiden edistymistä monin eri tavoin, ja arviointimenetelmät voivat vaihdella valmentajan ja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Mittaaminen, seuranta ja suoritustestit:

 • Käytän erilaisia mittareita ja seurantamenetelmiä tavoitteiden edistymisen arvioimiseksi. Tämä voi sisältää esimerkiksi painon, kehonkoostumuksen, lihaskunnon, kestävyyden ja muiden fyysisten tekijöiden mittauksia.

Liiketekniikan arviointi:

 • Arvioin myös sinun liiketekniikkaa, ohjaten ja korjaten suorituksia tarpeen mukaan. Oikea tekniikka on tärkeää loukkaantumisten välttämiseksi ja tehokkaan harjoittelun varmistamiseksi.

Päiväkirjat ja harjoituslokit:

 • Jos sovimme, että pidät ruokapäiväkirjaa, harjoituslokia tai muuta, voin sitä tutkiessa saada arvokasta tietoa. Tämä sisältää tiedot suoritetuista harjoituksista, ruokavaliosta, unesta ja muista elämäntapatekijöistä.

Keskustelut ja haastattelut:

 • Keskustelun aikana voin kysyä sinun tuntemuksista, huomioista ja mahdollisista haasteista. Säännölliset keskustelut antavat valtavasti tietoa edistymisestä, kokemuksista ja muutoksista.

Jatkuvat arvioinnit mahdollistavat reagoinnin mahdollisiin muutoksiin ja tarpeisiin valmennusohjelmassa. Asiakkaiden aktiivinen osallistuminen ja avoin kommunikaatio auttavat luomaan tehokkaan yhteistyön valmentajan ja harjoittelijan välillä.

Kyllä, valmennussuunnitelmaa voidaan ja usein pitää muuttaa matkan varrella asiakkaan edistyessä, tavoitteiden muuttuessa tai elämäntilanteen muuttuessa. Joustavuus ja kyky sopeutua muutoksiin ovat tärkeitä ominaisuuksia tehokkaassa henkilökohtaisessa valmennuksessa.

Joustavuus ja yhteistyö ovat avainasemassa muutosten tekemisessä valmennussuunnitelmaan. Minun tehtävänä on mukautua sinun tarpeisiin ja varmistaa, että valmennusohjelma on tehokas ja motivoiva. Samanaikaisesti sinun tulisi olla avoin ja rehellinen minulle, jotta mahdolliset muutostarpeet voidaan tunnistaa ja käsitellä yhdessä.

Valmennuksen päätyttyä on tärkeää omaksua pysyviä elämäntapamuutoksia. Minä annan myös valmennuksen päätyttyä mahdollisimman laajat eväät sinulle, että jatkossa sinun olisi helpompi ylläpitää tuloksia. Lisää aiheesta täältä.

Jos haluat lisätietoja miten ylläpitää lihaskuntoa ja kestävyyttä, ota yhteyttä.

Hyväksy, että elämäntapojen muuttaminen on jatkuva prosessi, eikä se ole aina suoraviivaista. Ole armollinen itsellesi.

Minun edullisin valmennus on hinnaltaan 49,90€/kk. Tutustu palveluihin täältä.

Ei ole pakko käydä kuntosalilla, jos et halua. Kuntoiluun ja terveelliseen elämäntapaan on monia eri tapoja, ja tärkeintä on löytää sellainen liikunta, joka sopii sinulle ja tuo iloa. Kuntosaliharjoittelu voi olla tehokas tapa kehittää voimaa ja kuntoa, mutta se ei ole ainoa vaihtoehto.

Jos et pidä kuntosaliharjoittelusta, harkitse muita liikuntamuotoja, kuten:

Ulkoilu: Kävely, juoksu, pyöräily, patikointi tai luonnossa liikkuminen tarjoavat mahdollisuuksia liikuntaan ja raittiiseen ilmaan.

Kotiharjoittelu: Voit tehdä monipuolisia harjoituksia kotona ilman erityisiä välineitä. Esimerkiksi kehonpainoharjoittelu, jooga, tai pilates voivat olla tehokkaita.

Ryhmäliikunta: Osallistuminen ryhmäliikuntatunteihin, kuten tanssiin, spinningiin tai ryhmäliikuntatunteihin, voi olla hauskaa ja motivoivaa.

Uinti: Uinti on kokovartaloharjoittelua, ja se voi olla erinomainen tapa kehittää kuntoa ilman suurta vaivaa nivelille.

Urheilu ja harrastukset: Osallistuminen johonkin urheilulajiin tai harrastukseen, kuten tennikseen, sulkapalloon, golfiin tai frisbeegolfiin, voi tarjota liikuntaa mukavassa ympäristössä.

Tärkeintä on löytää sellainen liikunta, joka motivoi sinua ja joka tuntuu mukavalta. Säännöllinen liikunta on tärkeää terveyden ylläpidon kannalta, mutta se ei välttämättä vaadi kuntosalilla käymistä. Valitse sellainen liikuntamuoto, joka tuo sinulle iloa ja auttaa sinua pysymään aktiivisena pitkällä aikavälillä.

Kyllä, henkilökohtainen valmentaja voi auttaa sinua löytämään sinulle sopivan liikuntamuodon. Yksi henkilökohtaisen valmentajan tärkeimmistä tehtävistä on ymmärtää asiakkaan tarpeet, mieltymykset, tavoitteet ja rajoitukset, ja sen perusteella laatia yksilöllinen liikuntaohjelma.

Valmentajana voin suorittaa seuraavia asioita auttaakseni sinua löytämään sopivan liikuntamuodon:

Keskustelut ja haastattelut: Kun keskustelemme enemmän nykyisestä liikuntataustastasi, mieltymyksistäsi, mahdollisista rajoituksista ja tavoitteistasi. Näiden tietojen avulla saan käsityksen siitä, millainen liikunta voi olla sinulle mielekästä ja motivoivaa.

Liikuntakokeilut: Voin suositella sinulle erilaisia liikuntamuotoja ja kannustaa sinua kokeilemaan erilaisia aktiviteetteja, kuten ryhmäliikuntaa, juoksua, voimaharjoittelua, uintia tai muita lajeja. Kokeilujen avulla voimme yhdessä selvittää, mikä liikunta tuntuu sinulle parhaiten sopivalta.

Jatkuva kommunikaatio: On tärkeää, että pysyt jatkuvasti yhteydessä minuun ja ilmaiset avoimesti, mistä liikuntamuodoista nautit eniten. Tämä mahdollistaa joustavuuden ja mahdolliset muutokset liikuntaohjelmaasi tarpeitesi mukaan.

Minun tehtäväni on tukea sinua kaikin tavoin, jotta liikunta olisi mukavaa ja nautinnollista. Jos jokin liikuntamuoto ei tunnu sinulle sopivalta,autan sinua löytämään vaihtoehtoja, jotka vastaavat paremmin tarpeisiisi ja tavoitteisiisi.

Voit ottaa yhteyttä ja sovitaan tapaaminen, jossa kartoitetaan sinulle sopivin valmennusohjelma.

Voit myös lukea täältä lisää mikä voisi olla sinulle sopivin.

3kk

6kk

9kk